Sở địa chính tiếng Anh là gì

Dịch tiếng Việt ra tiếng Anh cụm từ sở địa chính, những ví dụ minh hoạ dễ hiểu, cách phát âm cụm từ sở địa chính trong tiếng Anh.

Sở địa chính tiếng Anh là Cadastral Base.

Phiên âm: /kəˈdastrəl bās/.

Địa chính được thành lập và quản lí bởi nhà nước và nội dung cốt lõi của nó là quyền sở hữu đất đai.

Ví dụ:

The Cadastral Base was founded in 1947.

(Sở địa chính được thành lập năm 1947).

Mike has become the director of Cadastral Base.

(Mike đã trở thành giám đốc của sở địa chính).

Bài viết sở địa chính tiếng Anh là gì được soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339