Thị trường chứng khoán ngày 18.12: Phân hóa và tích lũy