Sáng nay, diễn ra Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng nông nghiệp CNC”