Sacombank quay về câu lạc bộ ngân hàng lợi nhuận nghìn tỷ?

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Tính đến hết tháng 7, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 587 tỷ đồng, riêng trong tháng 7, lợi nhuận trước thuế của riêng Sacombank đạt 159 tỷ đồng. Sacombank chuẩn bị năm 2017 sẽ đạt lợi nhuận trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng. Nếu đạt kế hoạch, Sacombank có thể quay lại câu lạc bộ ngân hàng lãi nghìn tỷ.

Sacombank vừa thông báo về tình hình làm việc kinh doanh trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng ổn định, đa số các chỉ tiêu đều có sự tăng trưởng và bám sát công đoạn kế hoạch được giao.

Cụ thể, tính đến 31.7, tổng tài sản đạt 354.807 tỷ đồng, tăng 25.620 tỷ (+7,8%) so đầu năm, đạt 50,8% kế hoạch. Nguồn vốn huy động toàn ngân hàng trong 7 tháng đầu năm chủ yếu từ huy động phân khúc 1 (tỷ trọng tăng từ 95,6% lên 96,6%) có mặt bằng lãi suất huy động diễn biến ổn định, qua đấy, chắc chắn an toàn thanh khoản và hỗ trợ tốt cho tăng trưởng tín dụng. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 315.474 tỷ đồng, tăng 26.017 tỷ đồng (+9,0%) so đầu năm, bằng 44,3% kế hoạch.

Tổng tín dụng của Sacombank tăng 12,2%, trong khi cộng kỳ năm ngoái tăng 7,9%, giúp nâng cao nguồn thu chính của ngân hàng. Mặt bằng lãi suất cho vay tương đối ổn định, qua đấy cung cấp tốt nhu cầu vốn của nền kinh tế. Tái cơ cấu danh mục tín dụng và xử lý nợ xấu tiếp tục chuyển biến tích cực. Dư nợ cho vay bạn đạt 214.879 tỷ đồng, tăng 21.781 tỷ (+11,3%) so đầu năm.

sacombank quay ve cau lac bo ngan hang loi nhuan nghin ty? hinh anh 1

Sacombank sẽ quay lại câu lạc bộ ngân hàng có lợi nhuận nghìn tỷ?

Trong 7 tháng đầu năm 2017, Sacombank xử lý được 2.520 tỷ đồng nợ xấu; dự phòng rủi ro đã trích lập là 5.044 tỷ đồng. Cơ cấu các nguồn lương tiếp tục có chuyển biến tốt, đặc trưng là thu từ làm việc tín dụng. Qua đấy, lợi nhuận trước thuế của riêng Sacombank trong tháng 7 đạt cao nhất trong 7 tháng đầu năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cũng tăng cao và đạt vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ giao trong năm 2017 (128,8% kế hoạch).

Tổng lương thuần trong tháng 7 đạt 851 tỷ đồng, tăng 521 tỷ so có tháng trước. Luỹ kế đạt 3.937 tỷ đồng, tăng 29,9% so cộng kỳ 2016, đặc trưng tỷ trọng lương mảng cá nhân (bán lẻ) vẫn ở mức cao (69,1%).

Thu lãi thuần trong tháng 7 đạt 750 tỷ đồng (đạt cao nhất trong 7 tháng đầu năm); Thu DV trong tháng 7 đạt 124 tỷ đồng, tăng 3 tỷ so có bình quân 6 tháng đầu năm. Luỹ kế đạt 851 tỷ đồng, tăng 25,5% so cộng kỳ, có mức tăng cao tập trung ở dịch vụ chi trả nội địa, thẻ và ngân hàng điện tử, bằng 59,3% kế hoạch, chiếm tỷ trọng 21,6% trên tổng lương (tăng 1,6% tỷ trọng so đầu năm).

Hoạt động các doanh nghiệp con/ngân hàng con tiếp tục ổn định, Lợi nhuận trước thuế lũy kế 7 tháng đầu năm là 167 đồng.

Nhờ đấy, trong tháng 7 lợi nhuận của Sacombank trước trích lập dự phòng và các khoản giá thành trích trước là 552 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 159 tỷ đồng, tăng 88 tỷ đồng so có bình quân 6 tháng trước. Luỹ kế 7 tháng đạt 587 tỷ đồng, đột phá có mức 142% kế hoạch (413 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Sacombank trong tháng 7 đạt 175 tỷ đồng, tăng 79 tỷ đồng so có bình quân 6 tháng trước. Luỹ kế 7 tháng đạt 754 tỷ đồng (bằng 128,8% kế hoạch là 585 tỷ đồng). Dự kiến, kết thúc năm 2017, lợi nhuận trước thuế của Sacombank sẽ đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Các chỉ số an toàn vốn tuân thủ quy định của NHNN. Trong đấy, Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 10,41%, tăng 0,8% so đầu năm.

Tổng số điểm chuyển nhượng của Sacombank là 564 điểm chuyển nhượng, bao gồm 552 điểm ở 48/63 tỉnh thành trong nước, 8 điểm ở Campuchia và 4 điểm ở Lào.

Sau khi ĐHĐCĐ kết thúc vào ngày 30.06.2017, trong tháng 7.2017, Ban lãnh đạo Sacombank đã tích cực triển khai các làm việc 1 cách cụ thể và quyết liệt, nhằm sớm khắc phục các vấn đề tồn đọng cũng như tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Những làm việc trọng tâm vào tái cấu trúc bộ máy và tái cấu trúc nhân sự; Quyết liệt đẩy mạnh làm việc kinh doanh; Quyết liệt xử lý và thu hồi nợ xấu; Quản trị giá thành và cải cách quy trình kinh doanh; Bảo đảm tuân thủ các mật độ an toàn theo quy định và tạo điều kiện phát triển bền vững.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Bạn có thể click vào đấy để so sánh toàn bộ giá của các căn hộ bình thạnh