Thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước ở doanh nghiệp.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước ở doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện công dụng đại diện chủ có đối có doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư ở doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước ở doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy và tài khoản mở ở Kho bạc Nhà nước.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn