Những quảng cáo siêu ấn tượng dễ dàng khiến khách hàng “móc hầu bao”