Ông Vũ Vinh Phú phản ứng gay gắt với Hiệp Hội bán lẻ