Người đầu tiên trúng jackpot “khủng” của Power 6/55 không đeo mặt nạ