Grateful là gì

Grateful mang ý nghĩa của việc có lòng biết ơn, thể hiện hoặc diễn đạt lời cảm ơn đặc biệt và sự cảm kích sâu sắc đối với cá nhân hoặc tổ chức sau khi nhận được sự giúp đỡ từ họ.

Grateful có nghĩa là lòng biết ơn, thông qua thể hiện hoặc bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt khi nhận được sự giúp đỡ từ ai đó hay thậm chí là ngẫu nhiên từ điều gì đó khiến bạn cảm kích sâu sắc.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến grateful.

A grateful heart is a magnet for miracles.

Một trái tim biết ơn là một nam châm cho những điều kỳ diệu.

Grateful là gì, sgvLive with a grateful heart.

Sống với trái tim biết ơn.

We can choose to be grateful no matter what.

Chúng ta có thể chọn để biết ơn bất kể điều gì.

Be grateful for what you have and where you are in your journey. Gratitude is key to manifesting abundance.

Hãy biết ơn những gì bạn có và bạn đang ở đâu trong hành trình của mình. Lòng biết ơn là chìa khóa để thể hiện sự phong phú.

Take life day by day and be grateful for the little things. Don’t get stressed over what you can’t control.

Hãy sống từng ngày và biết ơn những điều nhỏ nhặt. Đừng căng thẳng về những gì bạn không thể kiểm soát.

You gotta look for the look in the bad, the happy in your sad, the gain in your pain, and what makes you grateful not hateful.

Bạn phải tìm kiếm cái xấu, cái vui trong cái buồn, cái được trong nỗi đau của bạn, và điều gì khiến bạn biết ơn chứ không phải là thù hận.

Let us grateful to people who make us happy, they are the charming gardeners who make our souls blossom.

Chúng ta hãy biết ơn những người làm cho chúng ta hạnh phúc, họ là những người làm vườn duyên dáng, những người làm cho tâm hồn chúng ta nở hoa.

Bài viết grateful là gì được tổng hợp bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339