Giám đốc truyền thông tiếng Anh là gì

Giám đốc truyền thông (Chief Communications Officer – CCO) đảm nhiệm vị trí chủ chốt trong công ty, thu thập và xử lý mọi dữ liệu liên quan đến sản phẩm, doanh nghiệp và dịch vụ.

Giám đốc truyền thông là người thu thập, xử lý và chọn lọc ra những thông tin thực sự hữu ích phục vụ cho truyền thông.

Từ vựng chức danh giám đốc trong công ty:

Chief Administer Officer: Giám đốc điều hành.

Chief Analytics Officer: Giám đốc phân tích.

Chief Brand Officer: Giám đốc thương hiệu.

Chief Commercial Officer: Giám đốc thương mại.

Chief Digital Officer: Giám đốc kỹ thuật.

Chief Financial Officer: Giám đốc tài chính.

Chief Human Resource Officer: Giám đốc nhân sự.

Chief Legal Officer: Giám đốc pháp chế.

Chief Research Officer: Giám đốc nghiên cứu.

Chief Science Officer: Giám đốc khoa học.

Bài viết giám đốc truyền thông tiếng Anh là gì được soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339