Bản thảo tiếng Anh là gì

Bản thảo (manuscript) là phiên bản văn bản viết tay quan trọng nhất, được tạo ra trong quá trình sáng tạo tác phẩm.

Bản thảo tiếng Anh là Manuscript /ˈmæn.jə.skrɪpt/.

Bản thảo là bản phác thảo, viết tay hoặc đánh máy của tác giả trước khi cho ra đời một tác phẩm hoàn chỉnh. Một tác phẩm có nhiều bản thảo bởi trong quá trình sáng tác tác giả phải bổ sung, sửa chữa nội dung nhiều lần.

Ex: He sent the 400-page manuscript to his publisher.

(Ông đã gửi bản thảo 400 trang đến nhà xuất bản của mình).

Ex: It is thought that this manuscript dates from the eleventh century.

(Người ta cho rằng bản thảo này có từ thế kỷ 11).

Ex: The author’s manuscript ran to over 1500 pages.

(Bản thảo của tác giả đã tới hơn 1500 trang).

Ex: The manuscripts have been collected from different sources and are catalogued accordingly.

(Những bản thảo này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và được phân loại theo hạng mục).

Bài viết bản thảo tiếng Anh là gì được soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339