Genetic makeup là gì

Genetic makeup là bản chất gen di truyền, phiên âm dʒəˈnet.ɪk ˈmeɪk.ʌp. Thuật ngữ này mô tả tổ hợp gen di truyền trong cơ thể. Dưới đây là một số ví dụ về genetic makeup trong tiếng Anh.

Genetic makeup là sự hình thành cấu trúc gen, phiên âm dʒəˈnet.ɪk ˈmeɪk.ʌp. Cụm từ này diễn tả sự hình thành cấu trúc gen bên trong cơ thể con người. Khái niệm này được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nghiên cứu sinh học với mục đích tìm ra các cấu trúc di truyền mới hoặc giải thích các hiện tượng có liên quan đến gen.

Một số mẫu câu tiếng Anh về genetic makeup.

The genetic makeup discovered in human species are completely distinct from those seen in animals.

Các cấu trúc gen được tìm thấy ở loài người hoàn toàn khác biệt so với những cấu trúc gen thấy ở động vật.

The appearances and characteristics we possess are the results of the genetic makeup which is a combination of both our parents’ genes structure.

Đặc điểm về ngoại hình và tính cách mà chúng ta sở hữu là kểt quả của sự hình thành cấu trúc gen do sự kết hợp gen của cả bố lẫn mẹ.

Through the process of evolution, the progress of genetic makeup has provided important theories which can be saved for future studies regarding the variations of genes as there are connections between these two definitions.

Qua quá trình tiến hóa, quy trình cấu tạo gen đã đưa ra những lý thuyết quan trọng có thể được dành dụm cho các nghiên cứu sau này về sự đa dạng hóa của gen vì có những mối liên kết giữa hai khái niệm này.

Genetic makeup studies over the past few years have had some major discoveries which can be preceive as an outstanding milestone for the biological research fields.

Những nghiên cứu về sự hình thành cấu trúc gen trong các năm về trước đã có một vài khám phá quan trọng có thể được xem là bước ngoặt đáng kinh ngạc cho lĩnh vực nghiên cứu sinh học.

Bài viết genetic makeup là gì được tổng hợp bởi Canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

0913.756.339