Company of limited liability là gì

“Company of limited liability tương đương với “công ty trách nhiệm hữu hạn”, đây là một loại hình doanh nghiệp được coi là một pháp nhân độc lập, được thành lập và tồn tại độc lập với những người sở hữu nó.

Company of limited liability có nghĩa là công ty trách nhiệm hữu hạn, một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó.

Trách nhiệm hữu hạn là tình trạng pháp lý, trong đó trách nhiệm chính của một người được giới hạn một khoản cố định, phổ biến nhất là giá trị đầu tư của một người trong công ty hoặc đối tác.

Company of limited liability có hai loại

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một hình thức đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn do một tổ chức hoặc một cá nhân là chủ sở hữu chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là có hai thành viên trở lên và không vượt quá năm mươi thành viên, chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

Company of limited liability theo quy định của pháp luật là một loại hình kinh tế trong các loại hình kinh tế như công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước được pháp luật công nhận.

Company of limited liability được đánh giá là loại hình kinh tế phổ biến và phát triển mạnh nhất ở Việt Nam về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh cũng như quy mô hoạt động.

Bài viết company of limited liability là gì được tổng hợp bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339