Jack Ma chia sẻ: Khách hàng khó chiều nhất là những người nghèo!