Giá vàng hôm nay 21.11: Quay đầu giảm do giá vàng thế giới?