Certificate of registration là gì

Chứng chỉ đăng ký là tài liệu chính thức do một cá nhân hoặc công ty cung cấp, bao gồm tất cả thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng hoặc chính phủ. Phiên âm của nó là ‘səˈtɪf.ɪ.kət ɒv redʒ.ɪˈstreɪ.ʃən’.

Certificate of Registration (giấy chứng nhận đăng ký) là tài liệu chính thức do bộ phận ủy quyền cho việc thu thập, nhập khẩu, vận chuyển và sở hữu công ty hoặc cá nhân. Giấy chứng nhận số đăng ký có thể được cấp để lấy số giấy phép nhập cảnh và số giấy phép nhập cảnh phải được cung cấp cho bộ phận trước khi phê duyệt cuối cùng và cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Business Registration Certificate (giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp) là một loại giấy tờ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho một cá nhân hoặc một tổ chức có quy mô hoạt động có mục đích ghi lại các thông tin về doanh nghiệp (công ty) như tên công ty, địa chỉ, người đại diện pháp luật…

Các loại giấy chứng nhận khác liên quan doanh nghiệp tiếng anh:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: Operation Registration Certificate.

Giấy chứng nhận đầu tư: Investment Certificates.

Giấy phép kinh doanh: Business license.SGV, Certificate of registration là gì

Cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp: Issuance of the Certificate of Business Registration.

Tổng hợp một số các chứng nhận và một số khái niệm khác:

Certificate of incorporation (giấy chứng nhận thành lập) là tài liệu pháp lý liên quan đến sự hình thành của một công ty hoặc tập đoàn. Không có giấy chứng nhận này thì bạn không thể thành lập công ty một cách hợp pháp.

Certificate authority là giấy chứng nhận được cấp bởi cơ quan đáng tin cậy và sẽ được cung cấp một mã khóa chung được sử dụng để liên lạc trong công cộng.

Certificate of conformity là một tài liệu được chứng nhận bởi cơ quan thẩm quyền rằng hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp đáp ứng các thông số kỹ thuật cần thiết.

Certificate of employment là giấy chứng nhận việc làm được sử dụng để xác minh quá trình làm việc của một nhân viên.

Certificate of quality là một chứng chỉ cho thấy chất lượng của một sản phẩm hàng hóa.

Certificate of residence là giấy đăng kí tạm trú,xác nhận bạn đang sinh sống tại một địa chỉ tạm thời.

Bài viết Certificate of registration được tổng hợp bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339