Một trong bốn thủy điện “siêu nhỏ” ở Quảng Nam được đầu tư