“Cởi trói” kinh doanh xăng dầu

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Hôm nay 15.1, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi 1 số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Trong đây, bỏ thêm tất cả Điều 5, liên quan đến quy hoạch ở một số điều kiện về sản xuất xăng dầu (khoản 2 Điều 10), điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu (khoản 2 Điều 27), cơ sở kinh doanh xăng dầu.

"coi troi" kinh doanh xang dau hinh anh 1

Kinh doanh xăng dầu được “cởi trói” (Ảnh: IT)

Cụ thể, ở Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng vừa ký Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15.1, cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh trong tổng số 1216 điều kiện (tương đương 55%) do Bộ Công Thương quản lý. Đây là con số rất lớn chứng tỏ Bộ Công Thương đang rất quyết tâm nhằm chắc chắn môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, theo thông lệ quốc tế.

Theo đây, 675 điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm theo quy định ở Nghị định số 08/2018/NĐ-CP thuộc 08 lĩnh vực: Xăng dầu, thuốc lá, điện lực, nhượng quyền thương mại, thương mại điện tử, hóa chất, chất liệu nổ công nghiệp, lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành cùa Bộ Công Thương.

Nghị định được kết cấu thành 9 chương, 22 điều, trong đây vấn nội dung được nhiều người quan tâm nhất chính là ở Chương 1: Sửa đổi, bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Chương này gồm 4 điều sửa đổi, bãi bỏ một số điều, khoản liên quan đến một số Điều 5, Điều 7, Điều 10, Điều 24, Điều 27, Điều 40, Điều 41 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Theo đây, một số điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ, đơn giản hóa ở Dự thảo đã bám sát Quyết định 3610a/QĐ-BCT đồng thời bãi bỏ thêm tất cả Điều 5 liên quan đến quy hoạch ở một số điều kiện về sản xuất xăng dầu (khoản 2 Điều 10), điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu (khoản 2 Điều 27), cơ sở kinh doanh xăng dầu (khoản 3, khoản 4 Điều 41 Nghị định 83/2014/NĐ-CP) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở văn bản số 12414/VPCP-PL.

Ngoài ra, bãi bỏ 1 số nội dung ở Điều 7, cụ thể như: ở khoản 3: “Sau ba (03) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải có hoặc đồng có có số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối có hệ thống kho, đủ cung cấp tối thiểu 1 phần ba (1/3) nhu cầu dự trữ của thương nhân quy định ở khoản 1 Điều 31 Nghị định này”;

Bãi bỏ nội dung sau ở khoản 4: “Sau hai (02) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải có hoặc đồng có có số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối có một số phương tiện vận tải xăng dầu nội địa có tổng sức chứa tối thiểu là ba nghìn mét khối (3.000 m3)”;

Bãi bỏ nội dung sau ở khoản 5: “Mỗi năm, kể từ khi được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải có hoặc có và đồng có tối thiểu bốn (04) cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho đến khi đạt tối thiểu 1 trăm (100) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống bán của thương nhân”.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn