Chill nghĩa là gì

Từ “chill” gốc có nghĩa là lạnh nhạt, nhưng trong tiếng lóng, “chill” mang ý nghĩa của sự thư giãn, xả stress. Để sử dụng từ này một cách hợp lý, bạn có thể áp dụng theo ngữ cảnh và hoàn cảnh. Ví dụ, khi nói về việc “chill” với bạn bè có thể đề cập đến việc thư giãn, tận hưởng thời gian cùng nhau mà không lo lắng hay căng thẳng.

Trong mỗi ngữ cảnh khác nhau từ chill (/tʃɪl/) sẽ thể hiện ý nghĩa khác nhau:

Chill out: Khi một ai đó đang tức giận, bạn nói chill out để giúp họ hạ cơn tức xuống. Chill out cũng có nghĩa là thư giãn, xả hơi.

Let’s chill được sử dụng thay thế cho “let’s hang out” khi chúng ta rủ bạn bè ra ngoài chơi.

Đối với giới trẻ nước ngoài, chill cũng có nghĩa là cool, nói đến sự ngầu, lạnh lùng, phong cách.

Chill còn mang nghĩa là sự hạ nhiệt, giảm nhiệt độ, mang cảm giác lạnh hoặc bị cảm lạnh.

Ex: We’re a lot more chill about the songs than read those books.

(Chúng tôi cảm thấy thư giãn với những bài hát hơn là đọc những quyển sách đó).

Ex: Let’s chill out with me.

(Nào hãy ra ngoài chơi cùng với tớ).

Ex: Wow! He is chill.

(Wow! Anh ấy thật ngầu).

Ex: I’ve put the beer in the frigde to chill.

(Tôi đã để bia vào tủ lạnh để làm lạnh).

Ex: Chill the wine before serving.

(Làm lạnh rượu trước khi phục vụ).

Ex: There was a chill in the air this morning.

(Sáng nay có một luồng không khí lạnh).

Ex: Don’t go out with wet hair, you might catch a chill.

(Đừng ra ngoài với cái đầu ướt, con sẽ bị cảm lạnh đấy).

Bài viết chill là gì được soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339