Căng thẳng tiếp tục leo thang tại Capital Garden Trường Chinh