Xây mới có khi còn chẳng đẹp bằng căn nhà cấp 4 được cải tạo này!