“Cải tổ” Bộ Công Thương, xóa bỏ 5 đơn vị

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nghị định số 98/NĐ-CP về tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương.Với chọn lọc này, Bộ Công Thương là bộ Thứ nhất triển khai sắp xếp lại bộ máy, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị.

“cai to” bo cong thuong, xoa bo 5 don vi hinh anh 1

“Cải tổ” Bộ Công Thương, xóa bỏ 5 đơn vị (ảnh IT)

Theo đấy, ngoài Cục Quản lý phân khúc tiếp tục thực hiện tính năng, nhiệm vụ theo một vài quy định hiện hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ra chọn lọc mới của Tổng cục Quản lý phân khúc, một vài đơn vị hành chính sự nghiệp còn lại ứng dụng quy định mới ngay thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay 18.8.2017.

Cũng theo Nghị định 98 của Chính phủ, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện tính năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm một vài ngành và lĩnh vực: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, chất liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công; thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; phát triển phân khúc ngoài nước; quản lý phân khúc; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; tranh đua, bảo vệ ích lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại; một vài dịch vụ công trong một vài ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Cũng theo Nghị định 98, Bộ Công Thương có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định ở Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1. 9.2016 của Chính phủ quy định 36 tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và các nhiệm vụ, quyền hạn.

Điểm đáng chú tâm trong nghị định 98 của Chính phủ là một vài đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị, gồm: Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính và Đổi mới công ty; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Thị trường châu Á – châu Phi; Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ; Vụ Chính sách thương mại đa biên; Vụ Thị trường trong nước; Vụ Dầu khí và Than; Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Tổng cục Quản lý phân khúc; Cục Công tác phía Nam; Cục Điều tiết điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Cục Phòng vệ thương mại; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Công Thương địa phương; Cục Xuất nhập khẩu; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Cục Hóa chất; Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương. Báo Công Thương; Tạp chí Công Thương Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Bạn có thể click vào đấy để so sánh toàn bộ giá của một vài căn hộ bình thạnh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *