Bộ Tài Chính nói gì về việc trúng Jackpot sẽ phải đóng thuế 30%?