単身赴任 là gì?

Tanshin funin (単身赴任) được dịch là công tác xa nhà. Đây là một chuyến công tác liên quan trực tiếp đến các hoạt động chuyên môn nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh của công ty.

単身赴任 dịch sang tiếng Việt là đi công tác (một mình).

Đi công tác là làm việc ở một nơi khác nhưng vẫn dưới sự giám sát của cùng một tổ chức, xa nơi làm việc thường ngày trong một khoảng thời gian nhất định (có thể ngắn hoặc dài).

Có 2 loại công tác:

Một là đi một mình không có gia đình đi cùng. 単身赴任 thuộc nhóm này.

Hai là gia đình buộc phải chuyển đến nơi mà có người nhà đang công tác. Tất cả mọi chi phí được hưởng trợ cấp từ phía công ty.

Ví dụ:

男A: 山田課長、中国へ転勤するんだって聞いたよ。(Yamada kachō, Chūgoku e tenkin surun datte kiita yo).

男B: へえ、単身赴任かな。(Hē, tanshin funin ka na).

男A: いや、ご家族もいっしょに行かれるんだって。4,5 年って話だよ。

(Iya, gokazoku mo issho ni ika reru n datte. 4, 5 nen tte hanashida yo).

Anh A: Nghe nói trưởng phòng Yamada sẽ chuyển công tác sang làm việc ở Trung quốc.

Anh B: Gì hả, chắc anh ấy đi một mình phải không?

Anh A: Không đâu, gia đình cũng sẽ đi cùng, nghe nói đi tới 4, 5 năm gì đấy.

Bài viết 単身赴任 là gì được soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339