Xử phạt xe không giấy tờ gốc: Tất cả công bằng trước pháp luật