Vũ ba lê trong tiếng Trung là gì

Vũ ba lê trong tiếng Trung là 芭蕾舞 (bālěiwǔ). Đây là một loại nghệ thuật khiêu vũ có nguồn gốc từ cung đình Ý và đã phát triển và hình thành ở Pháp, Nga, Hoa Kỳ và Anh thành một hình thức biểu diễn khiêu vũ đa dạng.

Vũ ba lê trong tiếng Trung là 芭蕾舞 /bālěiwǔ/, vũ ba lê là một dạng múa kỹ thuật hình thể với ngôn từ riêng của mình. Loại hình nghệ thuật này có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Một số từ vựng về vũ ba lê trong tiếng Trung:

哈斯尔舞 /hāsī’ěrwǔ/: Điệu nhảy hustle.

波尔卡舞 /bō’ěrkǎwǔ/: Điệu polka.

阿戈戈 /āgēgē/: Điệu agogo.

摇滚舞 /yáogǔnwǔ/: Điệu rock’n roll.

交际舞 /jiāojìwǔ/: Điệu ballroom.

伦巴舞 /lúnbāwǔ/: Điệu rumba.

桑巴舞 /sāngbāwǔ/: Điệu samba.

波莱罗舞 /bōláiluówǔ/: Điệu bolero.

探戈舞 /tàngēwǔ/: Điệu tango.

华尔兹舞 /huá’ěrzīwǔ/: Điệu vanse.

Một số ví dụ về vũ ba lê trong tiếng Trung:

1.我最喜欢的舞蹈是探戈舞。

/Wǒ zuì xǐhuān de wǔdǎo shì tàngē wǔ./

Điệu nhảy yêu thích nhất của tôi là điệu tango.

2.你会跳华尔兹舞吗?

/Nǐ huì tiào huá’ěrzī wǔ ma?/

Bạn biết nhảy điệu vanse không?

3.你听说过波尔卡舞吗?

/Nǐ tīng shuōguò bō’ěrkǎ wǔ ma?/

Bạn từng nghe qua điệu polka chưa?

Nội dung bài viết được biên soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn – Vũ ba lê trong tiếng Trung là gì.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339