Viên ngọc gây tranh cãi vì xấu xí nhưng lại có giá 33 tỷ đồng