U23 Việt Nam thăng hoa, những cổ phiếu nào đang có… bão?