Trung bình cứ 9 ngày lại có thêm 1 tỉ phú Vietlott trong năm 2017