Đồng loạt điều chỉnh tính lãi tiết kiệm: Hàng triệu người ảnh hưởng

Ngày chuyển nhượng đầu năm mới 2018, nhiều ngân hàng đã thông báo điều chỉnh điều chỉnh 1 vàih tính lãi mới trong làm việc nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa 1 vài tổ chức tín dụng có bạn.

Ngân hàng Nhà nước mới đây ban hành Thông tư 14/2017 quy định về biện pháp tính lãi trong làm việc nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng có bạn. Theo đây, từ 1/1/2018, lãi suất tính lãi được quy đổi theo lãi suất năm, 1 năm được xác định là 365 ngày.

dong loat dieu chinh tinh lai tiet kiem: hang trieu nguoi anh huong hinh anh 1

Ngoài ra, thông tư này cũng quy định tổ chức tín dụng được thỏa thuận có bạn xác định thời hạn tính lãi theo 1 trong hai biện pháp: biện pháp bỏ ngày đầu, tính ngày cuối của thời hạn tính lãi (theo quy định ở Điều 147 và Điều 148 Bộ Luật Dân sự) hoặc biện pháp tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi.

Tổ chức tín dụng phải cung cấp đầy đủ tài liệu cho bạn về biện pháp tính lãi và mức lãi suất tính lãi trước khi thực hiện chuyển nhượng. Trường hợp có thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và bạn về biện pháp tính lãi trước năm 2018, được tiếp tục thực hiện theo 1 vài thỏa thuận đã ký kết thích hợp có quy định pháp luật ở thời điểm ký kết.

Thực hiện theo Thông tư 14/2017/TT-NHNN, ngay ngày chuyển nhượng đầu năm, 1 vài ngân hàng như Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), Ngân hàng TM TNHH MTV OceanBank… đã có thông báo về biện pháp tính lãi mới theo Thông tư 14/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Theo đây, lãi suất của 1 vài sản phẩm tiền gửi, pháp lý có giá của 1 vài ngân hàng đều sẽ được tính theo lãi suất năm, trên cơ sở 1 năm có 365 ngày thay cho trước đây là 360 ngày.

Với tiền gửi có kỳ hạn, từ ngày 01/01/2018, tiếp tục tính theo biện pháp đang thực hiện trước ngày 01/01/2018 (lãi suất tính lãi được tính theo mật độ %/năm (360 ngày)) cho đến khi hết thời hạn của khoản tiền gửi.

Với khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 ngày trở lên, thời hạn tính lãi được xác định từ ngày nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày đến hạn chi trả của khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

dong loat dieu chinh tinh lai tiet kiem: hang trieu nguoi anh huong hinh anh 2

Các khoản tiền không kỳ hạn bắt đầu từ trước ngày 1/1/2018 sẽ được chuyển sang tính theo biện pháp tính lãi mới nêu trên.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn bắt đầu kể từ ngày 1/1/2018 trở đi được thực hiện tính lãi theo tiêu chuẩn mới thích hợp và chắc chắn tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *