TP.HCM: Tăng cường quy trình thanh tra bồi thường giải phóng mặt bằng