Thưởng trà sang chảnh bằng ấm ngọc hoàng gia trị giá 218 tỷ