Vụ “phù phép” màu sơn xe Exciter: Doanh nghiệp gian dối