Giá vàng hôm nay 18.9: Nhà đầu tư dự báo giảm, chuyên gia dự đoán tăng?