Ngôi nhà kì lạ, được quây bằng 5.000 bao cát giữa Thủ đô