Thủ tướng dự lễ khởi công Dự án tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST