Thị trường ô tô “đại hạ giá” để “xả hàng” cuối năm