Tạm dừng thu phí trạm BOT Tào Xuyên – Thanh Hóa từ 10.8

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Bộ GTVT vừa đề nghị tạm dừng việc thu phí sử dụng dịch vụ các con phố bộ ở trạm thu Tào Xuyên (Thanh Hóa) từ ngày 10.8 để tính toán lại.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, 1 vài Nhà đầu tư dự án BOT đã rà soát, đàm phán để điều chỉnh giá thu phí ở 35 dự án; 27 dự án khác có mức phí thấp hơn mức bình quân; 11 dự án chưa giảm phí do lưu lượng xe thấp hơn so có phương án tài chính.

Đặc biệt, Bộ GTVT đã thỏa thuận quyết toán 51 dự án BOT; đàm phán điều chỉnh thời gian thu phí của 23 dự án và đang tính toán điều chỉnh phương án tài chính của 28 dự án theo hướng ưu tiên giảm mức phí so có chuẩn bị trước đấy.

Đến ngày 31.7.2017, Bộ GTVT đã xử lý bất cập về giá của 4 dự án có 5 trạm thu phí. Cụ thể: Dự án thi công các con phố Hòa Lạc-Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình; Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà; Dự án đầu tư thi công QL 1A đoạn tránh TP.Hà Tĩnh, Trạm Cầu Rác; Dự án mở rộng QL 1A đoạn Nam Bến Thuỷ đến tuyến tránh Hà Tĩnh.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã phối hợp có địa phương, Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án thi công phương án giảm giá phí, đề xuất Bộ Giao thông vận tải chấp thuận đối có 5 dự án có 4 trạm thu giá. Cụ thể: Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1063+877-Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi; Dự án thi công Quốc lộ 1A đoạn tránh đô thị Đồng Hới; Dự án Quốc lộ 1 đoạn Km672+600-Km704+900, tỉnh Quảng Bình; Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km597+549-Km605+000 và đoạn Km617+000-Km641+000, tỉnh Quảng Bình; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 đến Km50+889 theo hình thức BOT.

tam dung thu phi tram bot tao xuyen – thanh hoa tu 10.8 hinh anh 1

Bộ GTVT đề nghị Tổng cục ĐBVN tạm dừng thu giá sử dụng dịch vụ các con phố bộ ở trạm thu phí Tào Xuyên (Thanh Hóa) từ ngày 10.8.2017

Đối có Dự án thi công QL1A đoạn tránh TP.Thanh Hóa theo hình thức BOT, Bộ GTVT đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt nam tạm dừng thu giá sử dụng dịch vụ các con phố bộ ở Trạm Tào Xuyên từ 0 giờ 00 phút ngày 10.8.2017 để tiếp tục đàm phán và xử lý theo quy định.

Theo Bộ GTVT, trạm thu phí Tào Xuyên thu phí hoàn vốn cho dự án thi công QL1A đoạn tránh TP.Thanh Hóa theo hình thức hợp đồng BOT.

Tổng mức đầu tư của dự án này là 822 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 27 năm 8 tháng, thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm. Tuy nhiên, trong thời gian thu giá, quyết toán kinh phí đầu tư và rà soát lại Hợp đồng dự án, 1 số chỉ tiêu tính phương án tài chính 1 vàih tân.

Cụ thể: Tổng vốn đầu tư của dự án giảm 36 tỷ đồng, từ 822 tỷ đồng xuống 786 tỷ đồng, trong đấy: vốn nhà đầu tư là: 156 tỷ đồng, vốn vay 489 tỷ đồng, vốn ngân sách Nhà nước 141 tỷ đồng; Lưu lượng phương tiện thực ở qua trạm thu giá tăng cao hơn so có chuẩn bị ở hợp đồng dự; Phương án tài chính của Phụ lục Hợp đồng số 3/38-CĐBVN/HĐ/2008 tính trùng lãi phần vốn BOT; Những chỉ tiêu đầu vào để tính phương án tài chính 1 vàih tân dẫn đến thời gian thu hoàn vốn của dự án giảm xuống còn 7 năm 2 tháng.

Bộ GTVT cho rằng, thời gian thu hoàn vốn của dự án từ 27 năm 8 tháng giảm xuống còn 7 năm 2 tháng, thời điểm thu tạo lợi nhuận của Nhà đầu tư sớm hơn chuẩn bị 20 năm. Việc giữ nguyên thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm như hợp đồng ban đầu là chưa hợp lý.

Theo đấy, Bộ GTVT đã giao Tổng cục ĐBVN đàm phán có Nhà đầu tư điều chỉnh mức lợi nhuận. Theo báo cáo của Tổng cục ĐBVN, sau nhiều vòng đàm phán, 1 vài bên chưa thống nhất mức lợi nhuận của dự án. Theo Phụ lục hợp đồng dự án, thời gian thu phí hoàn vốn cho dự án kết thúc.

Tính đến ngày 31.7.2017, Nhà đầu tư đã thu tạo lợi nhuận được hơn 1 năm. Số thu tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư đến hết 31.7.2017 đã lớn hơn số cao nhất so có 1 vài phương án đàm phán mức lợi nhuận của nhà đầu tư Tổng cục ĐBVN đã đưa ra.

Ngày 4.8, Văn phòng chính phủ đã có Công văn số 8177/VPCP-CN gửi Bộ GTVT về việc xử lý các bất cập còn tồn ở 1 vài trạm thu phí BOT các con phố bộ.

Cụ thể, công văn nêu rõ, về báo cáo của Bộ GTVT về các vấn đề xung quanh 1 vài trạm thu phí BOT, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ GTVT phối hợp có 1 vài Bộ và địa phương liên quan tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 1 vài Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án có 1 vài biện pháp xử lý các bất cập còn tồn ở ở 1 vài trạm thu phí BOT, trên qui định chắc chắn lợi ích Nhà nước – Nhà đầu tư – Người sử dụng, thích hợp có quy định của pháp luật và ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Bạn có thể click vào đấy để so sánh toàn bộ giá của 1 vài căn hộ bình thạnh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *