Số phận của giải Jackpot 1 sẽ ra sao sau khi vượt mốc 300 tỷ?