Vàng, cá lóc “xuất xưởng” trong ngày vía Thần Tài ở Sài Gòn