Tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng viết tiếp giấc mơ ô tô Việt