PVN từ “con bò sữa” trở thành nơi “rút ruột” ngân sách?