Vụ KhaiSilk: Luật quy định thế nào về việc “cắt nhãn”, “dán nhãn”?