Ốc Thanh Vân kể chuyện “dở khóc, dở cười” với shipper