Những tiết lộ bất ngờ của người thứ 37 trúng jackpot “khủng”