EVNNPT áp dụng công nghệ tiên tiến vào truyền tải điện