“Nhân sâm” trong giới trái cây: hình thù “tế nhị”, giá chỉ 170 nghìn đồng/quả