Cảng biển Cửa Việt (Quảng Trị) cạn 1,2 mét, tàu thuyền “đứng bánh”