Nhà 100 tuổi cũ nát tăng giá gấp đôi sau khi được sửa thành biệt thự