Mai Linh lên tiếng về khoản nợ 107 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội